top of page
Landschapbeheer
1.JPG

Handhaven en verbeteren

Alle activiteiten die moeten worden uitgevoerd om de kwaliteit van het landschap te handhaven of te verbeteren, al dan niet in het kader van doelstellingen die binnen het overheidsbeleid voor landschapsplanning, ruimtelijke ordening of natuurbeheer zijn vastgelegd, kunnen wij voor u uitvoeren.

Landschappelijke kwaliteit

Met als doel het behouden, herorganiseren en nieuw ontwikkelen van de landschappelijke kwaliteit. Daarbij kan het gaan om flora en fauna, landschapselementen zoals bomen, heggen, poelen, grafheuvels of een bijzonder verkavelingspatroon. Het kan er ook om gaan bepaalde landschapstypen of habitat te behouden, zoals duinlandschappen en boomgaarden.

Houtversnipperen / bomen zagen

Het snoeihout versnipperen tot ongeveer 30cm dikte voor hergebruik of compostering. De takken van de omgezaagde bomen worden op deze manier opgeruimd. Ook kunnen wij voor de bomen omzagen zorgen met kraan en bomentang. Het afvoeren van snoeiafval of stammen kunnen wij ook voor u verzorgen.

 

bottom of page